ДИАМАНТ ООД, собственик на уебсайта www.diamondaffiliationbc.com, уважава поверителността на своите посетители. Тази страница описва как да управлявате сайта във връзка с обработката на лични данни на потребителите, които го посещават.
В съответствие със задълженията, произтичащи от Закона за защита на личните данни на Република България и на Общността, (Европейски регламент за защита на личните данни № 679/2016, GDPR) и последващите изменения, този сайт следователно спазва и защитава поверителността на посетителите и потребителите, като полага всички възможни и пропорционални усилия да не нарушава правата на потребителите, които взаимодействат с уеб услугите на ДИАМАНТ ООД, достъпни по електронен път от адрес: https://www.diamondaffiliationbc.com.Тази политика за поверителност се отнася изключително за онлайн дейностите на този сайт и е валидна за посетители/потребители на сайта. Това не се отнася за информация, събрана чрез канали, различни от този уебсайт, не е валидно за други уебсайтове, които могат да бъдат посетени от потребителя чрез специални връзки и следователно ние по никакъв начин не носим отговорност за тях. Целта на информацията за поверителност е да осигури максимална прозрачност по отношение на информацията, която сайтът събира и как я използва.

 
Правно основание на лечението
Този сайт обработва данни въз основа на съгласие. С използването или консултацията с този сайт посетителите и потребителите изрично одобряват тази декларация за поверителност и се съгласяват с обработката на техните лични данни във връзка с методите и целите, описани по-долу, включително всяко разкриване на трети страни, ако е необходимо за предоставянето на услуга . Предоставянето на данни и следователно Съгласието за събиране и обработване на данни не е задължително, Потребителят може да откаже съгласие и може да оттегли вече дадено съгласие по всяко време, като изпрати имейл на следния адрес: info@diamondaffiliationbc.com Считано от 25 май 2018 г. (датата на влизане в сила на GDPR), този сайт ще обработва част от данните въз основа на законните интереси на администратора на данни.

СОБСТВЕНИК НА ЛЕЧЕНИЕТО
Консултацията с този сайт определя, че могат да бъдат обработвани данни, свързани с идентифицирани или идентифицируеми лица. "Собственик" на обработката им е: ДИАМАНТ ЕООД

МЯСТО НА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ
Данните, събирани от сайта, се обработват в центъра за данни на соц. Affiliationsoftware, който отговаря за обработката на данни, обработвайки ги от името на собственика, се намира в Европейското икономическо пространство и действа в съответствие с европейските стандарти. Данните се обработват само от техническия персонал на Службата, който отговаря за обработката, или от лица, отговарящи за операции по случайна поддръжка. Никакви данни, произтичащи от уеб услугата, не се съобщават или разпространяват. Личните данни, предоставени от потребителите, които искат изпращане на информационни материали (бюлетини, документи, отговори на запитвания и др.), се използват само за извършване на заявената услуга или предоставяне и се съобщават на трети страни само ако това е необходимо за тази цел.
Този сайт може да споделя някои от събраните данни със услуги, разположени извън зоната на Европейския съюз. По-специално с Google, Facebook и Microsoft (LinkedIn) чрез социални добавки и услугата Google Analytics. Прехвърлянето е разрешено въз основа на специфични решения на Европейския съюз и на Гаранта за защита на личните данни, по-специално решение 1250/2016 (Privacy Shield - вижте информационната страница на италианския Гарант), за което не следва необходимо е съгласие. Споменатите по-горе компании гарантират придържането си към Privacy Shield.

НАВИГАЦИОННИ ДАННИ
Разглеждането на този уебсайт определя автоматичното активиране на процедури, които придобиват, по време на нормалната си работа, някои лични данни, чието предаване е имплицитно при използването на интернет комуникационни протоколи. Това е информация, която не се събира, за да бъде свързана с конкретни идентифицирани заинтересовани страни, но която поради самото си естество може също, чрез обработка и свързване с данни, съхранявани от трети страни, да позволи идентифицирането на потребителите. Тази категория данни включва например IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от потребителите, които се свързват към сайта, адресите в URI (Uniform Resource Identifier) ​​нотация на заявените ресурси, времето на заявката, методът, използван при подаване на заявката към сървъра, размерът на файла, получен в отговор, цифровият код, указващ състоянието на отговора, даден от сървъра, и други параметри, свързани с операционната система и ИТ средата на потребителя. Всички тези данни се използват единствено с цел получаване на анонимна статистическа информация за използването на сайта и проверка на правилното му функциониране, с незабавно анулиране след обработката им. Данните могат да се използват и за установяване на отговорност в случай на хипотетични компютърни престъпления срещу сайта: с изключение на този случай данните за уеб контактите в момента не се запазват повече от седем дни.

ТИП ОБРАБОТВАНИ ДАННИ
За пълен достъп до услугите и съдържанието, предоставяни от ДИАМАНТ ООД, чрез неговия уебсайт и приложения, потребителят може да бъде помолен, в зависимост от вида на услугата, за лични и идентифициращи данни като например име, фамилия, адрес на пребиваване/ местоживеене, e-mail, дата на раждане, ДДС номер и др. Във всеки случай, за достъп до услугите, заинтересованата страна никога няма да бъде помолена да предостави данни от чувствителен характер (като например такива, свързани с разкриване на расов и етнически произход, религиозни, философски, политически убеждения, здравословно състояние , сексуален живот и т.н.), нито съдебни (данни за криминални досиета или свързани със статута на обвиняем или заподозрян и т.н.). Потребителят може доброволно да предостави своите лични данни по два основни начина:
- съставянето на конкретни уеб формуляри включва придобиването от администратора на данни на всички данни, въведени доброволно от потребителя, и последващото третиране в съответствие с това, което се съобщава в тази информация.
- спонтанното изпращане на имейли до имейл адресите, посочени на сайта, включва автоматично получаване от ДИАМАНТ ООД на адреса на изпращача, необходим за отговор на заявки, както и всякакви други лични данни, включително прикачени файлове, вмъкнати в писмото . Електронните кутии, присвоени на адресите, посочени в сайта, както и всяка друга електронна кутия на https://www.diamondaffiliationbc.com/ нямат личен характер, дори когато носят името и/или фамилията на физическо лице и принадлежат към корпоративната организация на ДИАМАНТ ЕООД, с основна цел да позволяват извършването на трудова дейност в рамките на компанията. Ето защо, за да осигурим максимална организационна ефективност в комуникациите и в предоставянето на услуги, съобщенията, препратени към нашите електронни кутии, могат да бъдат известни не само на получателя, но и на други лица, принадлежащи към организацията на ДИАМАНТ ЕООД. и -поща на имейл адресите, посочени на нашите сайтове, потребителят декларира, че е прочел и приел условията за лечение, съдържащи се в тази политика.

ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ДОБРОВОЛНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО ИЗБОР
Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на имейли до адресите, посочени на този сайт, включва последващо получаване на адреса на подателя, необходим за отговор на заявки, както и всички други лични данни, включени в предаването. Освен посочените за навигационни данни, потребителят е свободен да предостави личните данни, съдържащи се във формулярите за заявка на Гаранта или във всеки случай, посочен в контактите с Службата, за да поиска изпращането на информационен материал или друга комуникация. Непредоставянето на такива данни може да направи невъзможно получаването на исканото. За пълнота трябва да се помни, че в някои случаи (които не са предмет на обикновеното управление на този сайт) Органът може да поиска новини и информация съгласно гореспоменатия закон, за целите на контрола върху обработката на лични данни. В тези случаи отговорът е задължителен под налагане на административна глоба.

БЮЛЕТИН
Данните, събрани от ДИАМАНТ ООД, ще бъдат използвани за изпращане по електронна поща на оферти, търговски предложения или съобщения от различен вид, свързани с неговата дейност. Абонирайки се за услугата бюлетин, потребителят се съгласява със събирането и обработването на чувствителни данни за целите, посочени по-горе, от ДИАМАНТ ООД - България, като предоставя на потребителя възможността да променя, актуализира или изтрива своите данни по всяко време, като съобщава това ще чрез имейл на: info@diamondaffiliationbc.com Всяко анулиране от услугата за бюлетин може да се направи директно онлайн, като се използва съответната процедура.

ВРЪЗКИ
ДИАМАНТ ЕООД не поема отговорност за материали, създадени или публикувани от трети страни, с които сайтът www.diamondaffiliationbc.com има връзка. Всеки, който реши да посети сайт, свързан със сайта www.diamondaffiliationbc.com, го прави на свой собствен риск, като поема тежестта да вземе всички необходими мерки срещу вируси или други разрушителни елементи. Връзката с други сайтове не означава, че DIAMOND LTD спонсорира или е свързан с лицата, които извършват услугите, описани в тези сайтове.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ДЕЦА ПОД 18 ГОДИНИ
Потребител, който все още не е навършил 18 години, може свободно да разглежда нашия уебсайт. Това, което не може да направи, е да използва услуги, които изискват регистрация или предоставяне на данни и информация. Регистрацията и използването на услугите, предоставени чрез уебсайта www.diamondaffiliationbc.com, е разрешено само за лица на възраст над 18 години. Никой под този възрастов праг не трябва да се регистрира на сайтовете или да използва услугите, предоставени чрез тях, освен ако преди това не сте го направили получи съгласието на родител или законен настойник.

БИСКВИТКИ
Както е обичайно за всички уебсайтове, този сайт също използва бисквитки, малки текстови файлове, които ви позволяват да съхранявате информация за предпочитанията на посетителите, да подобрявате функционалността на сайта, да опростявате навигацията чрез автоматизиране на процедури (напр. влизане, език на сайта) и за анализ на използването на сайта.
Сесийните бисквитки са от съществено значение, за да можете да разграничавате свързани потребители и са полезни за предотвратяване на предоставянето на искана функционалност на грешен потребител, както и за целите на сигурността за предотвратяване на кибератаки на сайта. Сесийните бисквитки не съдържат лични данни и са валидни само за текущата сесия, т.е. до затваряне на браузъра. За тях не се изисква съгласие.
Функционалните бисквитки, използвани от сайта, са строго необходими за използването на сайта, по-специално те са свързани с изрична заявка за функционалност от потребителя (като например Вход), за която не се изисква съгласие.
Статистическите бисквитки се използват за обработка на статистически анализи на методите на сърфиране на потребителите. Резултатите от тези анализи се използват анонимно и изключително за статистически цели, само ако доставчикът на услуги използва бисквитки във връзка с използвания браузър или на други устройства, използвани за разглеждане на сайта. Сайтът използва някои услуги на трети страни, които независимо могат да инсталират свои собствени бисквитки. С използването на сайта посетителят изрично се съгласява с използването на бисквитки.
Деактивиране на бисквитките
Бисквитките са свързани с използвания браузър и МОГАТ ДА БЪДАТ ДЕАКТИВИРАНИ ДИРЕКТНО ОТ БРАУЗЪРА, като по този начин се отказва/оттегля съгласието за използване на бисквитки. Трябва да се отбележи, че деактивирането на бисквитките може да попречи на правилното използване на някои функции на самия сайт. Инструкции за деактивиране на бисквитките можете да намерите на следните уеб страници:
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple Safari
Бисквитки за профилиране на трети страни
Те се използват за създаване на потребителски профил с цел изпращане на търговски съобщения въз основа на предпочитанията, показани по време на посещението на сайта, или за подобряване на изживяването при пазаруване и сърфиране. Бисквитките на трети страни са тези, изпратени от компании на трети страни. Тези бисквитки ни позволяват да предлагаме нашите търговски оферти на други свързани уебсайтове (пренасочване). Относно бисквитките на трети страни CITEL GROUP няма контрол върху информацията, предоставена от бисквитките, и няма достъп до тези данни, тази информация се контролира изцяло от компании на трети страни, както е описано в съответните им политики за поверителност.
AWIN - https://www.awin.com/en/legal-information TRANSACTIONALE - https://www.transactionale.com/terms

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОБРАБОТКА
Личните данни се обработват с автоматизирани инструменти за времето, строго необходимо за постигане на целите, за които са събрани. Спазват се специфични мерки за сигурност, за да се предотврати загуба на данни, незаконна или неправилна употреба и неоторизиран достъп.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Този сайт обработва потребителските данни по законен и правилен начин, като приема подходящи мерки за сигурност, насочени към предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, модифициране или неоторизирано унищожаване на данни. Обработката се извършва с помощта на ИТ и/или телематични инструменти, с организационни методи и логика, тясно свързани с посочените цели. В допълнение към собственика, в някои случаи категории лица, участващи в организацията на сайта (административни, търговски, маркетингови, правни, системни администратори) или външни субекти (като трети страни доставчици на технически услуги, пощенски куриери, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции).

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕЛ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Личните данни, предоставени доброволно от потребителя, ще бъдат използвани изключително за собствените си цели и строго свързани с всяка заявена и използвана услуга. Във всички случаи, в които ДИАМАНТ ООД възнамерява да използва предоставените данни за допълнителни или различни цели от тези, за които данните са били специално събрани, той ще информира заинтересованата страна, като поиска от нея изрично и конкретно съгласие за по-нататъшните обработки, които възнамерява да извършва навън. Във всички случаи на предоставяне на лични данни чрез нашите сайтове, същите могат да бъдат използвани за целите на извършване на икономически анализи, статистики и пазарни проучвания. Това третиране обаче винаги се извършва изключително чрез обработване на данни в анонимна форма и на обобщена основа, без никога да се свързва обработваната информация с индивидуалните лични данни на заинтересованите страни.

КОМУНИКАЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Без да се засягат съобщенията, извършени в съответствие със законовите задължения, личните данни могат да бъдат разкрити на:
компании, принадлежащи на DIAMOND LTD като съдружници
компании, които предоставят специфични услуги за доставка на DIAMOND LTD, като например компании и студия, предоставящи услуги и консултации, от които DIAMOND LTD се възползва
търговски агенти, които са част от търговската мрежа на ДИАМАНТ ЕООД
Във всеки случай, сред приетите мерки за сигурност, ДИАМАНТ ЕООД, при наличие на необходимите условия, предвижда определянето на своите агенти и доставчици на услуги, които имат достъп до лични данни, като администратор на данни в резултат на извършваната дейност. Данните обикновено не подлежат на разпространение.

ПРАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Субектите, за които се отнасят личните данни, имат право по всяко време да получат потвърждение за съществуването или липсата на същите данни и да знаят тяхното съдържание и произход, да проверят точността им или да поискат тяхното интегриране, актуализиране или коригиране в съответствие с Закон за защита на личните данни на Република България и в съответствие с GDPR. Те се състоят от:
Правото да бъдеш информиран
Право на достъп
Право на корекция
Право на отказ
Право на ограничаване на обработката
Право на пренос на данни
Право на възражение
Права във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране.
Всяко от горепосочените права е подкрепено от подходящи процедури в рамките на дейността на ДИАМАНТ ООД, които Ви позволяват да продължите с необходимите действия в сроковете, посочени в GDPR.
Тези срокове са посочени в таблицата по-долу – Крайни срокове за заявка на субекта на данни.
Заявка от субект на данни
Условия
Правото да бъдеш информиран
В момента на събиране на данните (ако са предоставени от субекта на данните) или в рамките на един месец (ако не са предоставени от субекта на данните)
Право на достъп
Месец
Право на корекция
Месец
Право на отказ
Без неоправдани забавяния
Право на ограничаване на обработката
Без неоправдани забавяния
Право на пренос на данни
Месец
Право на възражение
При получаване на възражения
Права във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране
Безсрочен
Съгласно същия член от горепосочения закон, всеки има право да поиска анулиране, трансформиране в анонимна форма или блокиране на данни, обработвани в нарушение на закона, както и да се противопостави във всеки случай, по законови причини, на тяхното третиране. Заявките се изпращат до: ДИАМАНТ ЕООД - България.

Този документ, публикуван на адреса, представлява "Политика за поверителност" на този сайт и може да подлежи на всякакви актуализации.
Приложение към "ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ"
Политика за информационни и сравнителни дейности за Италия в съответствие със Законовия декрет n. 87 от 12 юли 2018 г., преобразуван с изменения и допълнения със Закон от 9 август 2018 г., н. 96 (Указ за достойнството). Резолюция на AGCOM № 132/19/CONS, публикуван на 26 април 2019 г. на уебсайта на Регулаторния орган по съобщенията (AGCOM), съдържащ „Насоки относно методите за прилагане на член 9 от декрет-закон от 12 юли 2018 г., № 87, цитиран по-горе („Насоки на AGCOM ");

ПОМЕЩЕНИЕ
Това приложение съдържа насоки за правилна комуникация и относително сравнение с други оператори или сайтове за игри на информацията и съдържанието като цяло, свързани с услугите на Оператора, за Италия, в светлината на Законов декрет n. 87/2018 г. и неговите изменения и допълнения, както е посочено по-горе. Разбираемо е, че тези Политики могат да бъдат променяни по всяко време по пълно усмотрение на DIAMOND LTD, също и за необходимостта от адаптиране към действащото законодателство в Италия. Актуализираните Политики се считат за влезли в сила след изтичане на 5 дни от датата, посочена в долната част на същите или, ако е по-късна, от датата на изпращане (също по имейл) на Партньора, който се задължава в рамките на същия период да модифицира всичко необходимо в собствените сайтове/канали/страници, за да се адаптира към настъпилите промени.

ОБЩИ ПОЛИТИКИ
Всяка форма на комуникация, дейност, фуния и Call To Action (призив за действие), която подтиква към игра или дори само предлага или предполага регистрация в сайта или попълване на акаунта в играта, е забранена.
Разрешена е само сравнителна информация, свързана с продуктите и/или услугите на Оператора, насочена към изрично заинтересована пълнолетна цел, която активно търси такава информация. Предоставената информация трябва да бъде обективна, вярна и пълна, да не е подвеждаща, да бъде предоставена в описателен ключ и без рекламни акценти.Информацията трябва да бъде предоставена стриктно в сравнителен контекст. Следователно услугите/продуктите на Оператора трябва да бъдат описани и сравнени със същите услуги, предлагани от други оператори с редовен италиански лиценз (минимум 3).
Разрешено е да се правят препратки и връзки, без никакви увещателни, подсказващи, императивни или категорични съобщения, които позволяват достъп до уебсайта на оператора, където можете да намерите допълнителна информация, търсена от съответния потребител, като например „Посетете сайта“, „Информация тук “, „Посетете страницата“, „Връзка към сайта“, „Тук можете да посетите сайта“.
Забранява се извършването на информационни и сравнителни дейности по общи канали, т.е. всички онези сайтове или информационни медии, които не се занимават изключително с информация, свързана с хазарт или игри с умения за истински пари (тази забрана включва също сайтове или информационни медии, които се занимават като цяло с на спорт, търговия, игри и видео игри).
Разрешено е предоставянето на сравнителна информация само и изключително по така наречените вертикални/вертикални канали (уебсайтове, блогове, социални страници и групи, частни кръгове, групи за съобщения), т.е. само ако се занимават изключително с онлайн и офлайн хазарт и онлайн и офлайн игри с истински пари на умения (например, но не само, Texas Hold'Em Poker).
Всяка форма на маркетинг е забранена, включително, но не само, имейл маркетинг и sms кампании.
Забранено е публикуването или в никакъв случай използването на изображения, изобразяващи печалби или сметки, в които се виждат печалбите, изображения, показващи парите, ако предполагат сигурността или във всеки случай неоправдано високата вероятност за печалба. Публикуваните или в никакъв случай използвани изображения не трябва да бъдат придружени от текстове, които предполагат възможност за печалба или печалба, които ви канят да играете или да следвате определена игрова стратегия. Призиви за действие от всякакъв вид са забранени (например покана да се присъедините към частна група за съобщения или покана да следвате частна страница).
Забранено е публикуването или в никакъв случай използването на изображения, изобразяващи карти за игра, които се играят или ще бъдат играни, в които се виждат печалбите, ако предполагат сигурността или във всеки случай неоправдано високата вероятност за печалба. Изображенията не трябва да бъдат придружавани по никакъв начин от фрази, които подчертават печалбите, които предполагат, че възможността за загуба е само малка или във всеки случай по-малка от тази за печалба, които пряко или косвено предполагат, че печалбите са гарантирани или като цяло съвети как за залагане са предвидени.
Забранено е използването на Call To Action (призив за действие) с увещателен, подсказващ, императивен или категоричен език, като например, но не само „отворете акаунт“, „регистрирайте се“, „играйте“, „ Играйте тук", "Депозит", "Вземете бонус", "Възползвайте се от промоцията", "Допълнете", "Спечелете", "Празно", "Спечелете", "Без риск", "Спешно", "Стани богат" “, „Големи печалби“, „винаги печелите“, „разбийте банката“, „правете пари“ и др.
Когато е възможно, е необходимо всяка комуникация относно Оператора да се предхожда със заглавия като „информация за офертата на Оператора“ или „информация за клиентите на Оператора“.
Задължително е да се предостави на потребителите информация и предупреждения за играчите при прилагане на Закон от 8 ноември 2012 г., n. 189, чл.7, ал.5, както и относно забраната за хазартни игри за непълнолетни.
Когато е възможно, е необходимо да се вмъкнат откази от отговорност, съобщаващи, че публикуваното съдържание е за целите на сравнителната информация, например „Сравнението, свързаната информация и услугите, предлагани от следните оператори, притежаващи редовен италиански лиценз, се извършват в съответствие с Законодателен указ 87/2018, както и принципите на сдържаност, неподвеждане и прозрачност, както е посочено от Органа за комуникационни гаранции в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS) и следователно не представлява форма на реклама “.
Информацията, която може да се използва за информационни и сравнителни цели, може да се отнася до:
Бонусът за добре дошли и неговите механики;
Лесната навигация на сайта и приложението;
Наличните приложения;
Методи за допълване и теглене, както и свързаните с това времена за обработка;
Видовете предлагани игрални услуги;
Услуги за подпомагане на клиенти;
Програми за лоялност и свързани с тях механики;
Всякакви награди като "EGR Awards";
Степента на удовлетвореност, открита при потребителите на продуктите или услугите на тези оператори (при условие че се основава на обективни показатели и може да бъде доказана от потребителя чрез системи за събиране на обратна връзка, които са обективни, прозрачни и верни);
Коефициентите и свързаните с тях потенциални печалби, дължащи се на присъщите характеристики на сравняваните търговски оферти (никога не загатвайки пряко или косвено, че те са сигурни или дори по-малко вероятни печалби);
Видовете налични залози и относителните потенциални печалби, дължащи се на присъщите характеристики на сравняваните търговски оферти (никога не загатвайки пряко или косвено, че те са сигурни или много вероятни печалби);
Наличните спортни събития, на които е възможно да се залага, и съответните календари; Наличните джакпоти на игрите (никога не загатвайки пряко или косвено, че печалбите са сигурни или много вероятни);
Механика на играта;
Наличните игри и техните обективни описания;

СПЕЦИФИЧНИ ПОЛИТИКИ – САЙТОВЕ ЗА СРАВНЕНИЕ, БЛОГОВЕ ИЛИ ФОРУМИ НА ОПЕРАТОРИ ИЛИ САЙТОВЕ ЗА ИГРИ
1. Прилагат се общи политики. В допълнение:
2. всички класификации или оценки на Операторите трябва да бъдат обективни и да отразяват реалните характеристики на самите обекти. Тези характеристики
трябва да бъдат уточнени, оповестени на потребителя и с тях може да се направи справка.
Позиционирането на марката на Оператора в рамките на таблиците, нейната оценка или нейната видимост в рамките на сайта, блога или форума не трябва да се влияят от никакви други фактори, по-специално, но не само, икономически (напр. плащане на парични суми). в замяна на по-добро позициониране или по-добра видимост).
3. Трябва да се вмъкнат конкретни декларации за отказ от отговорност, които съобщават, че публикуваното съдържание е за целите на сравнителната информация, като например, като пример и не изчерпателно, „информация за характеристиките и услугите, предлагани от следните оператори, притежаващи редовен италиански лиценз, както и тяхното сравнение се извършва в съответствие със законодателен указ 87/2018, на принципа на сдържаност, неподвеждане и прозрачност, както е посочено от Органа за комуникационни гаранции в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS) и следователно не представлява форма на реклама".
СПЕЦИФИЧНИ ПОЛИТИКИ – САЙТОВЕ ЗА СРАВНЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЗАЛАГАНЕ
1. Прилагат се общи политики. В допълнение:
2. потенциалните печалби от залог, независимо дали са единични или множествени, трябва да бъдат сравнени с тези на други оператори с редовен италиански лиценз.
3. Всяко класиране или оценка на сайтове трябва да бъде обективно и да отразява самите сайтове. Тези характеристики трябва да бъдат уточнени, оповестени на потребителя и с тях може да се направи справка.
Позиционирането на марката на Оператора в рамките на таблиците, нейната оценка или нейната видимост в рамките на сайта, блога или форума не трябва да се влияе от никакъв друг фактор, с особено внимание, но не само тези от икономическо естество (напр. плащане на парични суми в замяна на по-добро позициониране или по-добра видимост). По-голямата видимост на Оператора в сравнение с други оператори с редовен италиански лиценз трябва да бъде обоснована с обективни и проверими данни (например подобрени коефициенти, по-ефективен тип залог) и не трябва да зависи от фактори, които не са пряко свързани с характеристиките на услугата.
4. Възможно е да се подчертае коефициент или вид игра, който е обективно по-висок или значително по-ефективен от други. В този случай то не трябва да бъде придружено от категорични съобщения, като например „насладете се на най-добрите коефициенти“ (съобщението „най-добри коефициенти“ може да е подходящо).
5. Необходимо е да се включат откази от отговорност, съобщаващи, че публикуваното съдържание е за целите на сравнителната информация, като например, като пример и не изчерпателно, „Сравнението на коефициенти или видове залози, относителната информация и услугите, предлагани от следните оператори, които притежават редовна италианска концесия, се извършва в съответствие със законодателен указ 87/2018, както и принципите на сдържаност, неподвеждане и прозрачност, както е посочено от Органа за комуникационни гаранции в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS) и следователно не представлява форма на реклама ".
СПЕЦИФИЧНИ ПОЛИТИКИ – СЛОТ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ ИЛИ САЙТОВЕ ЗА КАЗИНО ИГРИ
1. Прилагат се общи политики. В допълнение:
2. всички класации на сайтове, свързани с бонуси за добре дошли, услуги, предлагани от оператора и пълнота на предлаганата игра, трябва да бъдат обективни и да отразяват реалните характеристики на самите сайтове. Позиционирането на марката или нейната видимост не трябва да се влияе от никакви други фактори, по-специално, но не само, тези от икономическо естество (напр. плащане на суми пари в замяна на по-добро позициониране или по-добра видимост).
3. Всяко класиране на най-добрите слотове трябва да бъде придружено от обективна информация като предпочитанията, показани от потребителите (при условие, че се основава на обективни показатели и може да бъде доказано от потребителя чрез системи за събиране на обратна връзка, които са обективни, прозрачни и верни), механика на плод или всякакви джакпоти.
4. Необходимо е да се добавят откази от отговорност, съобщаващи, че публикуваното съдържание е с информационна и сравнителна цел, като например само като пример „Сравнението, относителната информация и услугите, предлагани от следните оператори, притежаващи редовен италиански лиценз, е извършено в съответствие със законодателния декрет 87/2018, както и принципите на въздържаност, неподвеждане и прозрачност, както е посочено от Органа за гаранциите за комуникация в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS) и следователно не представлява формуляр на рекламата“.
ПОДРОБНИ ПОЛИТИКИ – ЧАСТНИ ГРУПИ И ПРОФИЛИ В FACEBOOK
1. Прилагат се „общи правила“. Прилагат се и „подробните политики – публични Facebook профили, страници и групи“, тъй като не са несъвместими. В допълнение:
2. Комуникативната настройка на страницата или групата трябва да бъде само сравнителна информация, без пряка или косвена покана за игра, отваряне или допълване на акаунт в игра.
3. Страницата, нейните публикации и частната група по никакъв начин не трябва да се рекламират нито с платени кампании, нито с неплатени кампании като вирусни инициативи като "покани приятел".
4. Никой потребител не трябва да бъде канен в частна група.
5. Приемането на потребител в частна група е разрешено само ако потребителят е пълнолетен и е изразил желание за достъп по собствена инициатива. Приемането на потребител в частна група никога не може да бъде автоматично и винаги трябва да бъде резултат от активно поведение на собственика на групата след необходимите проверки.
6. Забранено е публикуването на изображения, които изобразяват печалби или сметки, в които се виждат печалбите, изображения, които показват пари, ако предполагат сигурността или във всеки случай неоправдано високата вероятност за печалба. Публикуваните изображения не трябва да бъдат придружени от текстове, предлагащи възможност за печалба или печалба, които ви канят да играете или да следвате определена игрова стратегия. Призиви за действие от всякакъв вид са забранени (например покана да се присъедините към частна група за съобщения или покана да следвате частна страница).
7. Забранено е публикуването на изображения, показващи изиграни или изиграни карти за игра, в които се виждат печалбите, ако предполагат сигурността или във всеки случай неоправдано високата вероятност за печалба. Изображенията не трябва да бъдат придружавани по никакъв начин от фрази, които подчертават печалбите, които предполагат, че възможността за загуба е само малка или във всеки случай по-малка от тази за печалба, които пряко или косвено предполагат, че печалбите са гарантирани или като цяло съвети как за залагане са предвидени.
8. Ако потребителят активно изисква повече информация относно сравнението на споделяния или услуги, е разрешено да се използват вътрешни или външни за Facebook комуникационни системи, само и изключително, ако е строго необходимо с цел гарантиране на максимална пълнота и прозрачност на търсената информация. от потребителя.
9. Името на страницата не трябва по никакъв начин да внушава възможността за печалба, подбуждане, увещаване или примамване за игра, имена, които съдържат термини като например, но не само, "спечеля", "sbanca" са следователно забранено. , "залагате". 10. Facebook профилът или частната Facebook група не трябва да се управляват или настройват според модела на влияние (т.е. лице, способно да влияе върху решенията и изборите на потребителите).
11. Забранено е публикуването на изображения, които съдържат хаштагове или други текстови елементи, свързани с възможността за печалба или с играта като цяло, например, като пример, но не само „#comescommesso, „#vincereallescommesse“, „# vinci”, “#earn ”, “#wineasy”.
12. Препоръчително е да използвате хаштагове с информативен и сравнителен характер, например "#сравнениенацитати".
13. Необходимо е да се включат откази от отговорност, съобщаващи, че публикуваното съдържание е за целите на сравнителната информация, например „Сравнението на коефициенти или видове залози, свързаната информация и услугите, предлагани от следните оператори, притежаващи редовен италиански лиценз, е извършено в съответствие със законодателен указ 87/2018, както и принципите на въздържаност, неподвеждане и прозрачност, както е посочено от Органа за гаранциите за комуникация в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS) и следователно не представлява формуляр на рекламата“.

ПОДРОБНИ ПОЛИТИКИ – ПУБЛИЧНИ ПРОФИЛИ, СТРАНИЦИ И ГРУПИ във FACEBOOK
1. Прилагат се общи политики. В допълнение:
2. Комуникативната настройка на профила, страницата, групата и публикациите или коментарите, вмъкнати в тях, трябва да са само за сравнителна информация, без пряка или косвена покана за игра, отваряне или допълване на акаунт в игра.
3. Страницата, профилът, групата и публикациите по никакъв начин не трябва да се популяризират нито с платени кампании, нито с неплатени кампании като вирусни инициативи като "покани приятел".
4. Никой потребител не трябва да бъде поканен на страница, профил или група.
5. Приемането на потребител в профил, страница или група е разрешено само ако потребителят е пълнолетен и е изразил желание за достъп по собствена инициатива.
6. Забранено е популяризирането на Facebook профил, страница или публична група и тяхното съдържание с платени кампании или с неплатени кампании като вирусни инициативи.
7. Забранено е каненето на потребители да следват Facebook профила, страницата или публичната група, дори и с платени кампании или вирусни инициативи.
8. Забранено е публикуването на изображения, които изобразяват печалби или сметки, в които се виждат печалбите, изображения, които показват пари, ако предполагат сигурността или във всеки случай неоправдано високата вероятност за печалба. Публикуваните изображения не трябва да бъдат придружавани от текстове, внушаващи възможността за печалба или печалба, приканващи към игра, следване на определена игрова стратегия или съвети как и какво да залагате. Призиви за действие от всякакъв вид са забранени (като например, но не само, покана да се присъедините към група за лични съобщения или покана да следвате частна страница).
9. Забранено е публикуването на изображения, които съдържат хаштагове или други текстови елементи, свързани с възможността за печалба или с играта като цяло, например като пример, но не само "#comescommesso, "#vincereallescommesse", "# vinci", "#печелете ", "#wineasy".
10. Препоръчително е да използвате хаштагове с информативен и сравнителен характер, например "#сравнениенацитати".
11. Страницата във Facebook не трябва да се управлява или настройва според модела на влияние (т.е. лице, способно да влияе върху решенията и изборите на потребителите).
12. Необходимо е да се включат откази от отговорност, съобщаващи, че публикуваното съдържание е за целите на сравнителната информация, например „Сравнението на коефициенти или видове залози, свързаната информация и услугите, предлагани от следните оператори, притежаващи редовен италиански лиценз, е извършено в съответствие със Законодателен указ 87/2018, както и с принципите на сдържаност, неподвеждане и прозрачност, както е посочено от Органа за гарантиране на комуникациите в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS) и следователно не представлява форма на реклама.
ПОДРОБНИ ПОЛИТИКИ – ГРУПИ ЗА ЧАСТНИ СЪОБЩЕНИЯ
1. Прилагат се общи политики. В допълнение:
2. Групата за лични съобщения не трябва по никакъв начин да се рекламира с платени кампании или с неплатени кампании като вирусни инициативи като "покани приятел".
3. Никой потребител не трябва да бъде поканен да се присъедини към частната група.
4. Приемането на потребител в частна група е разрешено само ако потребителят е пълнолетен и е изразил желание за достъп по собствена инициатива. Приемането на потребител в частна страница никога не може да бъде автоматично и винаги трябва да е резултат от активното поведение на собственика на групата след необходимите проверки.
5. Групата не трябва да се управлява или създава според модела на влияние (т.е. физическо лице, способно да влияе върху решенията и избора на потребителите).
6. Необходимо е да се включат откази от отговорност, съобщаващи, че публикуваното съдържание е с информационна и сравнителна цел, например „Сравнението на коефициенти или видове залози, относителната информация и услугите, предлагани от следните оператори, притежаващи редовен италиански лиценз се извършва в съответствие със законодателен указ 87/2018, както и принципите на въздържаност, неподвеждане и прозрачност, както е посочено от Органа за гаранциите за комуникация в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS) и следователно не представлява формуляр на рекламата“.
ПОДРОБНИ ПОЛИТИКИ – ПУБЛИЧЕН ПРОФИЛ В INSTAGRAM
1. Прилагат се общи политики. В допълнение:
2. Забранено е популяризирането на публичния профил в Instagram и неговото съдържание с платени кампании или с неплатени кампании като вирусни инициативи.
3. Забранено е да се канят потребители да следват страницата, дори и с платени кампании или вирусни инициативи.
4. Забранено е публикуването на изображения, които изобразяват печалби или сметки, в които се виждат печалбите, изображения, които показват пари, ако предполагат сигурността или във всеки случай неоправдано високата вероятност за печалба. Публикуваните изображения не трябва да бъдат придружавани от текстове, внушаващи възможността за печалба или печалба, приканващи към игра, следване на определена игрова стратегия или съвети как и какво да залагате. Призиви за действие от всякакъв вид са забранени (като например, но не само, покана да се присъедините към група за лични съобщения или покана да следвате частна страница).
5. Комуникативната настройка на профила, страницата, групата и публикациите или коментарите, вмъкнати в тях, трябва да бъдат само сравнителна информация, без пряка или косвена покана за игра, отваряне или зареждане на акаунт в игра.
6. Приемането на потребител в профил е разрешено само ако потребителят е пълнолетен и е изразил желание за достъп по собствена инициатива.
7. Забранено е публикуването на изображения, които съдържат хаштагове или във всеки случай текстови елементи, свързани с възможността за печалба или с играта като цяло, например, като пример, но не само „#comescommette,“ #vincereallescommesse “, „#vinci“, „# печелете“, „#wineasy“.
8. Препоръчително е да използвате информативни и сравнителни хаштагове, например "#сравнениенацитати".
9. Страницата в Instagram не трябва да се управлява или настройва според модела на влияние (т.е. лице, способно да влияе върху решенията и изборите на потребителите).
10. Не е забранено публикуването на изображения, свързани със спортни събития, или сравняването на коефициенти и услуги. В случай на купони е препоръчително да показвате само залога, като го сравнявате със същите залози с различни коефициенти на други оператори с редовен италиански лиценз.
11. Препоръчително е да вмъкнете ясно описание на съдържанието на страницата в биографията на страницата в Instagram, т.е. че съдържанието е изключително сравнителна информация, която се отнася до сравнението на квоти и услуги и не представлява форма на реклама. Трябва също да се отбележи, че достъпът не е автоматичен и непълнолетни не се допускат.
12. Забранено е вмъкването в текста на биографията на всякакви подбуждания, увещания или друга форма на убеждаване да следвате самата страница, да се абонирате за група за съобщения или да получавате съвети как да залагате, как да печелите, на кой сайт да играете, на кое събитие да играете и т.н.
13. Името на страницата по никакъв начин не трябва да предполага възможност за печалба, подбуждане или примамване за игра, имена, които съдържат термини като, например, но не само, "спечеля", "sbanca", "залог", и т.н.
14. Уместно е да се добавят откази от отговорност, които съобщават, че публикуваното съдържание е с информационна и сравнителна цел, например „Сравнението на коефициенти или видове залози, относителната информация и услугите, предлагани от следните оператори, притежаващи редовен италиански лиценз се извършва в съответствие със законодателния указ 87/2018, както и принципите на въздържаност, неподвеждане и прозрачност, както е посочено от Органа за гаранциите за комуникация в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS) и следователно не представлява формуляр на рекламата“.

ПОДРОБНИ ПОЛИТИКИ – ЧАСТЕН ПРОФИЛ В INSTAGRAM
1. Прилагат се общи политики. „Подробните правила – обществен профил в Instagram“ също се прилагат, тъй като не са несъвместими. В допълнение:
2. Комуникативната настройка на профила трябва да бъде само сравнителна информация, без пряка или косвена покана за игра, отваряне или зареждане на игрална сметка.
3. Забранено е популяризирането на частния профил в Instagram и неговото съдържание с платени кампании или с неплатени кампании като вирусни инициативи.
4. Забранено е да се канят потребители да следват личната страница.
5. Приемането на потребител в лична страница е разрешено само ако потребителят може да докаже, че е пълнолетен и е изразил желание за достъп по собствена инициатива. Приемането на потребител в частна страница никога не може да бъде автоматично и винаги трябва да е резултат от активното поведение на собственика на групата след необходимите проверки.
6. Забранено е публикуването на изображения, показващи печалби или сметки, в които се виждат печалбите, изображения, показващи пари, ако предполагат възможност за печалба. Публикуваните изображения не трябва да бъдат придружени от текстове, предлагащи възможност за печалба или печалба, които ви канят да играете или да следвате определена игрова стратегия. Призиви за действие от всякакъв вид са забранени (например покана за присъединяване към частна група за съобщения или покана за следване на лична страница).
7. Не е забранено публикуването на изображения, свързани със спортни събития, или сравняването на коефициенти и услуги. В случай на купони е препоръчително да показвате само залога, като го сравнявате със същите залози с различни коефициенти на други оператори с редовен италиански лиценз.
8. Ако потребителят активно изисква повече информация относно сравнението на споделяния или услуги, е разрешено да се използват комуникационни системи, вътрешни или външни за Instagram, само и изключително, ако е строго необходимо, за да се гарантира максимална пълнота и прозрачност на информацията, търсена от потребителят потребител.
9. Препоръчително е да вмъкнете ясно описание на съдържанието на страницата в биографията на страницата в Instagram, т.е. че съдържанието е изключително сравнителна информация, която се отнася до сравнението на квоти и услуги и не представлява форма на реклама. Трябва също да се отбележи, че достъпът не е автоматичен и непълнолетни не се допускат. Забранено е вмъкването в текста на биографията на всякакви подбуждания, увещания или друга форма на убеждаване да следвате самата страница, да се абонирате за група за съобщения или да получавате съвети как да залагате, как да печелите, кой сайт да играете, на кое събитие да играете и т.н.
10. Името на страницата не трябва по никакъв начин да внушава възможността за печалба, да подбужда или примамва за игра, имена, които съдържат термини като например, но не само, "спечеля", "sbanca", "bet" и т.н.
11. Страницата в Instagram не трябва да се управлява или настройва според модела на влияние (т.е. физическо лице, способно да влияе върху решенията и изборите на потребителите).
12. Уместно е да се добавят откази от отговорност, които съобщават, че публикуваното съдържание е с информационна и сравнителна цел, например „Сравнението на коефициенти или видове залози, относителната информация и услугите, предлагани от следните оператори, притежаващи редовен италиански лиценз се извършва в съответствие със законодателния указ 87/2018, както и принципите на въздържаност, неподвеждане и прозрачност, както е посочено от Органа за гаранциите за комуникация в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS) и следователно не представлява формуляр на рекламата“.

12 юли 2019 г
Този документ, приложен към „ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ“, представлява неразделна и съществена част от нея за Италия, съгласно Законовия декрет n. 87 от 12 юли 2018 г., преобразуван с изменения и допълнения със Закон от 9 август 2018 г., н. 96 (Указ за достойнството). Резолюция на AGCOM № 132/19/CONS, публикуван на 26 април 2019 г. на уебсайта на Регулаторния орган по съобщенията (AGCOM), съдържащ „Насоки относно методите за прилагане на член 9 от декрет-закон от 12 юли 2018 г., № 87, цитиран по-горе („Насоки на AGCOM ");

Долуподписаният, като подписва този документ, състоящ се от осем страници във формат А4, декларира, че спазва горното по отношение на спазването на разпоредбите на Законов декрет n. 87/2018, преобразуван с изменения със Закон от 9 август 2018 г. n. 96 и Резолюция на AGCOM №. 132/19/CONS, следователно обезщетява Diamond LTD за всичко, което би могло да причини с личната си дейност, действия или поведение, извършени в нарушение на разпоредбите на гореспоменатия закон и неговите изменения и допълнения и насоките, посочени в Резолюция на AGCOM № . 132/19/КОНС.