Privatpolitik

Hämta dokument
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, ägare till webbplatsen www.diamondaffiliation.com, respekterar privatliv för sina besökare. På den här sidan beskrivs hur man hanterar webbplatsen med hänvisning till behandling av personuppgifter hos användare som konsulterar det.
I överensstämmelse med de skyldigheter som följer av lagen om personuppgifter skydd av Republiken Bulgarien och gemenskapen, (europeisk förordning om skydd av personuppgifter n. 679/2016, GDPR) och efterföljande ändringar respekterar och skyddar denna webbplats sekretessen av besökare och användare, genomföra alla möjliga och proportionerliga ansträngningar för att inte skada Användarnas rättigheter som interagerar med FRECUO BUSINESS COMPANY LTDs webbtjänster tillgänglig elektroniskt från adressen: https://www.diamondaffiliationbc.com/. Denna sekretesspolicy gäller endast online-aktiviteter på denna webbplats och är Giltig för besökare / användare av webbplatsen. Det gäller inte information som samlas in via olika kanaler från denna webbplats är den inte giltig för andra webbplatser som kan höras av användaren genom lämpliga länkar och därför är det inte ansvar för dem på något sätt. Syftet med informationen integritet är att ge största möjliga insyn när det gäller den information som webbplatsen samlar in och hur använder du dem Rättslig grund för behandlingen
Den här webbplatsen behandlar data baserat på samtycke. Genom att använda eller konsultera denna webbplats i besökare och användare godkänner uttryckligen denna sekretesspolicy och samtycker till behandling av deras personuppgifter i förhållande till de metoder och syften som beskrivs nedan, inklusive eventuella upplysningar till tredje part om det är nödvändigt för tillhandahållande av en tjänst.
Tillhandahållande av data och därmed samtycke till insamling och behandling av data är frivilligt, Du kan neka ditt samtycke och kan återkalla ett samtycke som redan tillhandahållits när som helst genom att skicka ett mail till följande adress: info@diamondaffiliationbc.com
Från och med den 25 maj 2018 (datum för ikraftträdandet av GDPR) kommer denna webbplats att behandla några av data baserad på den registeransvariges legitima intressen.
HÅLLARE AV BEHANDLINGEN
Samråd med denna webbplats bestämmer att uppgifter om identifierade personer kan behandlas eller identifierbar. Ägaren av bearbetningen är: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD
DATA PROCESSING PLACE
Uppgifterna som samlas in av webbplatsen behandlas i sociens datacenter. Affiliationsoftware som är ansvarig för databehandling, bearbetar dem på uppdrag av ägaren, finns i utrymmet
Europeiska ekonomiska programmet och agerar i enlighet med europeiska standarder. Data hanteras endast av personal tekniker hos byrån som ansvarar för bearbetning eller av personer som ansvarar för tillfällig verksamhet av underhåll. Ingen data som härrör från webbtjänsten kommuniceras eller sprids. Personuppgifter tillhandahållna av användare som skickar förfrågningar om informationsmaterial (nyhetsbrev, dokument, svar på frågor etc.) används endast för att utföra den begärda tjänsten eller bestämmelsen och meddelas endast om det är nödvändigt för detta ändamål.
Den här webbplatsen kan dela med sig av data som samlats in med tjänster som ligger utanför området av Europeiska unionen. I synnerhet med Google, Facebook och Microsoft (LinkedIn) genom sociala plugins och
Google Analytics-tjänst. Överföringen är auktoriserad utifrån specifika EU-beslut och garantisten för skydd av personuppgifter, särskilt beslutet 1250/2016 (Privacy Shield – se informationssidan för den italienska dataskyddsmyndigheten), för vilken inget ytterligare samtycke krävs. Företagen ovan nämnt garanterar deras vidhäftning till Privacy Shield.
NAVIGATION DATA
Genom att bläddra på denna webbplats bestäms den automatiska aktiveringen av procedurer som förvärvar, i under sin normala drift, vissa personuppgifter vars överföring är implicit vid användningen av protokoll från
Internet kommunikation. Detta är information som inte samlas in för att vara associerad med vissa berörda parter identifierade, men som i sin natur också kunde behandlas och föreningar med data som innehas av tredje part, så att användarna kan identifieras. I denna datakategori IP-adresserna eller domännamnen på de datorer som används av användarna som används är exempel ansluta till webbplatsen, adresserna i URI (Uniform Resource Identifier) ​​-notering av de begärda resurserna, tidtabellen av begäran, metoden som används för att skicka in begäran till servern, storleken på filen som erhållits i svar, den numeriska koden som indikerar statusen för svaret som ges av servern och andra parametrar relaterade till operativsystem och användarens datormiljö. Alla dessa data används endast för syftet med få anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och kontrollera dess korrekta funktion, med omedelbar avbokning efter bearbetning. Data kan också användas för Verifiering av eventuellt ansvar vid hypotetisk datorbrott mot webbplatsen: Spara detta Eventualitet, för närvarande kvarstår data på webbkontakter inte i mer än sju dagar.
TYP AV DATA PROCESSERAD
För att fullt ut få tillgång till tjänster och innehåll som tillhandahålls av FRECUO BUSINESS COMPANY LTD,
via sin hemsida och dess applikationer, kan det begäras till användaren, enligt typ av tjänst, personuppgifter och identifierare som till exempel namn, efternamn, adress till bostad / hemort, e-post, födelsedatum, moms, etc. För tillgång till tjänster kommer aldrig att vara i alla fall krävde att den berörda personen släppte känsliga uppgifter (som de som hänför sig till att avslöja ras och etniskt ursprung, religiösa, filosofiska, politiska övertygelser, hälsotillstånd, sexuellt liv, ecc.) eller rättsliga (uppgifter om kriminalregister, eller relaterade till svarandes eller misstänktes status, etc).
Användaren kan frivilligt tillhandahålla sina personuppgifter via två huvudsakliga sätt:
- Sammanställningen av lämpliga webbformulär inbegriper förvärv av datastyraren för alla data som frivilligt skrivs in av användaren och den därmed följande behandlingen i enlighet med vad rapporteras i denna information.
- Den spontana sändningen av e-post till de e-postadresser som anges på webbplatsen innebär förvärvet automatiskt av FRECUO BUSINESS COMPANY LTD av avsändaradressen som krävs för att svara till förfrågningar, liksom alla andra personuppgifter, inklusive bilagor, som ingår i meddelandet. Den e-postlådor tilldelade adresserna som anges på webbplatsen och någon annan e-postlåda av https://www.diamondaffiliationbc.com/, de har inte någon personlig karaktär, även när de heter och / eller efternamn för en fysisk person och tillhör företagsorganisationen för FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, med det primära syftet att låta utföra arbetsverksamhet inomhus företag. För att säkerställa maximal organisationseffektivitet i kommunikation och Vid tillhandahållandet av tjänster kan de meddelanden som skickas till våra e-postlådor vara känd såväl som av mottagaren, även av andra personer som tillhör organisationen av FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Genom att skicka e-post till e-postadresserna anges på våra webbplatser användaren förklarar att ha läst och accepterat behandlingsvillkoren i denna policy.
DATA FRAMSTÄLLDA AV ANVÄNDAREN OCH UTGÅNGSPRODUKTIONEN
Den frivilliga, uttryckliga och frivilliga sändningen av e-post till de adresser som anges på den här webbplatsen omfattar Efterföljande förvärv av avsändarens adress, nödvändig för att svara på förfrågningar, samt till Alla andra personuppgifter som ingår i överföringen.
Bortsett från det som anges för navigeringsdata är användaren fri att tillhandahålla personuppgifter i begära blanketter till garantisten eller anges i kontakter med kontoret för att begära att material skickas information eller annan kommunikation. Underlåtenhet att tillhandahålla det kan leda till oförmåga att få vad som krävs. För fullständighet bör man komma ihåg att i vissa fall (inte det vanliga föremålet förvaltningen av denna webbplats) kan myndigheten begära nyheter och information enligt ovannämnda lag, ai Syftet med kontrollen vid behandling av personuppgifter. I dessa fall är svaret obligatoriskt med påföljd av administrativ påföljd.
NYHETSBREV
De uppgifter som samlas in av FRECUO BUSINESS COMPANY LTD kommer att användas för att skicka, via e-post, av erbjudanden, kommersiella förslag eller kommunikation av olika slag, relaterade till deras verksamhet. Genom att prenumerera på nyhetsbrevstjänst, samtycker användaren till insamling och behandling av känslig data för syftet ovan, av FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Bulgarien, ger användaren
möjlighet att ändra, uppdatera eller radera dina data när som helst och kommunicera detta kommer via e-post till: info@diamondaffiliationbc.com någon avbokning från tjänsten nyhetsbrev kan göras direkt online via lämpligt förfarande.
LÄNKAR
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD påtar sig inget ansvar för material som skapats eller publicerats av tredje part med vilken webbplatsen www.diamondaffiliationbc.com har en länk. Vem beslutar att besöka en webbplats kopplad till webbplatsen www.diamondaffiliationbc.com gör det på egen risk, förutsatt att bördan av vidta alla nödvändiga åtgärder mot virus eller andra destruktiva ämnen. Anslutningen med andra webbplatser det innebär inte att FRECUO BUSINESS COMPANY LTD sponsrar eller är ansluten till de enheter som utför I tjänster som beskrivs på dessa webbplatser.
ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN AV MINDERARNA AV ÅRA 18
Användaren som inte är 18 år kan fritt surfa på oss. Vad det inte kan göra är Använd tjänster som kräver registrering eller tillhandahållande av data och information. Registreringen är Användningen av de tjänster som erbjuds via webbplatsen www.diamondaffiliationbc.com är tillåten endast vid 18 års ålder. Ingen under denna åldersgräns måste registrera sig på platsen eller Använd de tjänster som görs tillgängliga via dem, om inte det tidigare har erhållit samtycke från en förälder eller vårdnadshavare.
SMÅKAKOR
Som det är vanligt på alla webbplatser, använder den här webbplatsen även cookies, små textfiler som tillåter dig att hålla information om besökarens preferenser, för att förbättra funktionaliteten av webbplatsen, för att förenkla navigeringen genom att automatisera förfarandena (t.ex. inloggning, språkspråk) och för analysen av användningen av webbplatsen.
Sessionscookies är viktiga för att skilja mellan anslutna användare och är användbara för för att undvika att en efterfrågad funktion kan tillhandahållas till fel användare, såväl som i syfte att säkerhet för att förhindra cyberattacker på webbplatsen. Session-cookies innehåller inte data personlig och sista endast för den aktuella sessionen, dvs tills webbläsaren är stängd. För dem inte samtycke behövs.
Funktionskakorna som används av webbplatsen är absolut nödvändiga för användningen av webbplatsen, i
speciellt är kopplade till en uttrycklig begäran om användarens funktionalitet (t.ex. Inloggning), för vilket inget samtycke krävs.
Statistiska kakor används för att utarbeta statistisk analys av hur användarna navigerar. Den Resultaten av dessa analyser används anonymt och uteslutande för statistiska ändamål endast om tjänsteleverantören använder cookies i anslutning till den webbläsare som används eller på andra enheter som används för bläddra på webbplatsen. Webbplatsen använder vissa tjänster från tredje part som självständigt kan installera sina egna cookies.
Genom att använda webbplatsen samtycker besökaren uttryckligen till användningen av cookies.
Inaktiverar cookies
Cookies är anslutna till den använda webbläsaren och kan vara direktaktiverad direkt från BROWSER, vilket vägrar / återkallar samtycke till användningen av cookies. Det bör hållas i åtanke att Inaktivera cookies kan förhindra att vissa funktioner på webbplatsen används korrekt själv.
Instruktioner för att inaktivera cookies finns på följande webbsidor:
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera – Apple Safari
Tredjeparts profilering av cookies
De används för att skapa användarens profil för att skicka kommersiella meddelanden enligt deras önskemål
manifesteras under besöket på webbplatsen eller för att förbättra shopping och surfupplevelse. De är kakor av tredje part som skickas av tredje part. Dessa cookies tillåter oss att erbjuda våra förslag på andra anslutna webbplatser (retargeting). På cookies från tredje part har CITEL GROUP ingen kontroll av informationen som tillhandahålls av cookien och inte har tillgång till dessa uppgifter, är det kontrollerad information helt av tredje part som beskrivs i respektive sekretesspolicy.
AWIN - https://www.awin.com/it/information-legals
TRANSACTIONAL - https://www.transactionale.com/terms
SPECIFIKATION AV FÖRVARINGSMETODEN
Personuppgifter behandlas med automatiserade verktyg för den tid som är absolut nödvändigt för att uppnå
Syftet med vilka de samlades in. Särskilda säkerhetsåtgärder observeras för att förhindra förlust data, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Den här webbplatsen behandlar användarnas data på ett lagligt och korrekt sätt och antar lämpliga åtgärder
säkerhet för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller obehörig förstörelse av data. Bearbetningen genomförs via IT- och / eller telematiska verktyg, med hjälp av metoder organisatorisk och logik som är strikt relaterad till de angivna syftena. Förutom ägaren, i vissa fall, De skulle kunna få tillgång till datakategorierna för anställda som är involverade i webbplatsens organisation (personligt administrativa, kommersiella, marknadsföring, juridiska, systemadministratörer) eller externa ämnen (t.ex. tredjeparts tekniska tjänsteleverantörer, brevbärare, webbhotell, IT-företag, byråer kommunikation).
SPECIFIKATION SYFTE AV BEHANDLINGEN
Personuppgifter utgivna spontant av användaren kommer endast att användas för ändamålet korrekt och strikt relevant för varje tjänst som begärs och används. I alla fall där FRECUO BUSINESS COMPANY LTD har för avsikt att använda de uppgifter som tillhandahållits för ändamål som inte är eller skiljer sig från dem för
som uppgifterna har samlats in, kommer att informera den registrerade som ber honom att ge uttryck och specifikt samtycke till de ytterligare behandlingar som den avser att genomföra. I alla fall av datasäkerhet personligt via våra webbplatser, detsamma kan användas för att utföra analyser ekonomiska, statistiska och marknadsundersökningar. Denna behandling utförs dock alltid uteslutande genom att behandla data anonymt och sammantaget, utan att någonsin ha samband med Information som behandlas med de berörda personernas personliga uppgifter.
KOMMUNIKATION OCH DIFFUSION
Utan att det påverkar meddelanden som görs i enlighet med lagstadgade skyldigheter kan personuppgifter användas bli medveten om:
· Företag som tillhör FRECUO BUSINESS COMPANY LTD som intresseföretag
· Företag som tillhandahåller specifika försörjningstjänster till FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, såsom annons Exempel, företag och företag som tillhandahåller tjänster och råd som FRECUO BUSINESS COMPANY LTD ja användningar
· Försäljningsagenter som hör till försäljningsnätet för FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Under alla  ständigheter, bland de säkerhetsåtgärder som antagits, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, i närvaro av nödvändiga förutsättningar, föreskriver att beteckningen ska ansvara för behandlingen av dess agens och tjänsteleverantörer som har tillgång till personuppgifter på grund av sin verksamhet. Uppgifterna är inte normalt utsatt för spridning.
RÄTTIGHETER FÖR INTERESSERADE
De ämnen som personuppgifterna hänvisar till har rätt att när som helst få bekräftelse av förekomsten eller på annat sätt av samma data och att veta innehållet och ursprunget, kontrollera dess noggrannhet eller begära integration eller uppdatering eller korrigering i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter från Republiken Bulgarien och under GDPR. De består av:
1. Rätten att bli informerad
2. Rätten till tillträde
3. Rätten att korrigera
4. Rätten att avbryta
5. Rätten att begränsa behandlingen
6. Rätten att överföra data
7. Rätten att invända
8. Rättigheter avseende automatiserad beslutsfattande och profilering.
Var och en av de ovan nämnda rättigheterna stöds av lämpliga förfaranden inom ramen för FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, som tillåter att fortsätta med nödvändiga handlingar enligt de villkor som anges i
BRP.
Dessa termer visas i tabellen nedan - Villkor för den registrerades begäran.
Begäran från den registrerade Villkor
Rätten att bli informerad Vid datainsamling (om de var tillhandahållen av den registrerade) eller inom en månad (om de inte lämnades av den registrerade)
Rätten till åtkomst En månad
Rätten att korrigera En månad
Rätten att avbryta Utan obehöriga förseningar
Rätten att överföra data En månad
Rätten att begränsa behandlingen Utan obehöriga förseningar
Rätten att invända Rätten att invända Vid mottagande av invändningar
Rättigheter med hänvisning till beslutsprocessen
automatiserad och profilering
undefined
Enligt samma artikel i ovannämnda lag har du rätt att begära uppsägning, omvandling till anonym form eller blockering av data som behandlas i strid med lagen, samt att motsätta sig i varje fall av legitima skäl till deras behandling. Begäran ska adresseras till: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Bulgarien. Detta dokument, som publiceras på adressen utgör "Sekretesspolicy" för denna webbplats, och kan vara föremål för uppdateringar.e la "Politique de confidentialité" de ce site, et peut être sous réserve de mises à jour.