POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pobierz Dokument

FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, właściciel strony internetowej www.diamondaffiliation.com, szanuje prywatność odwiedzających. Ta strona opisuje, jak zarządzać witryną w odniesieniu do przetwarzanie danych osobowych użytkowników, którzy się z nim zapoznają.
Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych Republika Bułgarii i Wspólnota (europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nr 679/2016, GDPR) i kolejne modyfikacje, ta strona respektuje i chroni poufność odwiedzających i użytkowników, wprowadzając wszelkie możliwe i proporcjonalne wysiłki, aby nie zaszkodzić prawa użytkowników korzystających z usług sieciowych FRECUO BUSINESS COMPANY LTD dostępne drogą elektroniczną z adresu: https://www.diamondaffiliationbc.com/.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko działań online tej witryny i jest ważne dla odwiedzających / użytkowników witryny. Nie dotyczy informacji zbieranych za pośrednictwem różnych kanałów z tej strony nie jest ona ważna dla innych stron internetowych, z którymi użytkownik może się zapoznać odpowiednie linki, a zatem dla nich nie jest w żaden sposób odpowiedzialny. Cel informacji prywatność ma zapewnić maksymalną przejrzystość informacji gromadzonych przez witrynę i jak ich używasz.

Podstawa prawna przetwarzania
Ta strona przetwarza dane na podstawie zgody. Korzystając z tej strony lub zapoznając się z nią użytkownicy i użytkownicy wyraźnie zatwierdzają niniejsze oświadczenie o prywatności i zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w odniesieniu do metod i celów opisanych poniżej, w tym wszelkie ujawnienia osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do świadczenia usługi.
Dostarczanie danych, a tym samym zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych, jest opcjonalna, Użytkownik może odmówić zgody i może odwołać udzieloną już zgodę w dowolnym czasie wysyłając e-mail na następujący adres: info@diamondaffiliationbc.com
Począwszy od 25 maja 2018 r. (Data wejścia w życie RBP), ta strona będzie traktować niektóre danych w oparciu o uzasadnione interesy administratora danych.

UCHWYT LECZENIA
Konsultacja tej strony ustala, że ​​dane dotyczące zidentyfikowanych osób mogą być przetwarzane lub identyfikowalne. "Właścicielem" ich przetwarzania jest: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane zebrane przez witrynę są przetwarzane w centrum danych społeczności. Oprogramowanie afiliacyjne, które jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych, przetwarzanie ich w imieniu właściciela, jest w przestrzeni Europejski program gospodarczy i działa zgodnie ze standardami europejskimi. Dane są obsługiwane wyłącznie przez personel technik urzędu odpowiedzialnego za przetwarzanie lub przez osoby odpowiedzialne za okazjonalne operacje konserwacja. Żadne dane pochodzące z usługi internetowej nie są przekazywane ani rozpowszechniane. Podane dane osobowe przez użytkowników, którzy wysyłają prośby o materiały informacyjne (biuletyny, dokumenty, odpowiedzi na zapytania itp.) są wykorzystywane wyłącznie do wykonania żądanej usługi lub świadczenia i są przekazywane strony trzecie, tylko jeśli jest to konieczne do tego celu Ta strona może udostępniać niektóre dane zebrane za pomocą usług zlokalizowanych poza tym obszarem Unii Europejskiej. W szczególności z Google, Facebook i Microsoft (LinkedIn) poprzez wtyczki społecznościowe i Usługa Google Analytics. Przeniesienie jest dozwolone na podstawie konkretnych decyzji UE oraz Gwarantem ochrony danych osobowych, w szczególności decyzją 1250/2016 (Tarcza Prywatności – patrz strona informacyjna włoskiego organu ochrony danych), dla której nie jest wymagana żadna dodatkowa zgoda  Firmy powyżej wymienione gwarantują ich przyleganie do Tarczy Prywatności.

DANE NAWIGACJI
Przeglądanie tej strony określa automatyczną aktywację procedur, które nabywają, w podczas ich normalnej eksploatacji, niektóre dane osobowe, których transmisja jest domniemana w korzystaniu z protokołów Komunikacja internetowa. To są informacje, które nie są gromadzone, aby można je było powiązać określone zainteresowane strony zostały zidentyfikowane, ale które ze względu na swój charakter mogłyby również zostać przetworzone oraz powiązania z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwiające identyfikację użytkowników. W tej kategorii danych adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników są przykładami połączyć się z witryną, adresy w URI (Uniform Resource Identifier) ​​notacja żądanych zasobów, harmonogram żądania, metoda zastosowana przy wysyłaniu wniosku do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedź, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer i inne parametry związane z system operacyjny i środowisko komputera użytkownika. Wszystkie te dane są wykorzystywane wyłącznie do celów uzyskać anonimowe informacje statystyczne na temat korzystania z witryny i sprawdzić jej prawidłowe funkcjonowanie za pomocą natychmiastowe anulowanie po przetworzeniu. Można również użyć danych weryfikacja jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko stronie: zapisz to ewentualność, że dane w kontaktach internetowych nie utrzymują się dłużej niż siedem dni

RODZAJE PRZETWORZONYCH DANYCH
Aby w pełni uzyskać dostęp do usług i treści dostarczanych przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, za pośrednictwem swojej strony internetowej i jej aplikacji można poprosić użytkownika, zgodnie z rodzaj usługi, dane osobowe i identyfikatory, takie jak na przykład imię, nazwisko, adres miejsce zamieszkania / zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia, VAT itp. Dostęp do usług nigdy nie będzie możliwy zażądała od zainteresowanej strony udostępnienia danych szczególnie chronionych (takich jak te ujawniane) pochodzenie rasowe i etniczne, przekonania religijne, filozoficzne, polityczne, stan zdrowia, życie seksualne, ecc.) lub sądowej (dane dotyczące rejestru karnego lub dotyczące statusu pozwanego lub podejrzanego, itd.).
Użytkownik może dobrowolnie podać swoje dane osobowe na dwa główne sposoby:
- kompilacja odpowiednich formularzy internetowych obejmuje nabycie przez administratora danych wszystkie dane wprowadzone dobrowolnie przez użytkownika i wynikające z tego leczenie zgodnie z tym, co
zgłaszane w tej informacji.
- spontaniczne wysyłanie e-maili na adresy e-mail wskazane na stronie wiąże się z przejęciem automatycznie przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD adresu nadawcy wymaganego do udzielenia odpowiedzi do wniosków, jak również wszelkich innych danych osobowych, w tym załączników, zawartych w wiadomości. skrzynek e-mail przypisanych do adresów wskazanych na stronie i do każdej innej skrzynki e-mail https://www.diamondaffiliationbc.com/, nie mają one osobistej natury, nawet jeśli są nazywane i / lub nazwisko osoby fizycznej i należą do organizacji biznesowej FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, którego głównym celem jest umożliwienie wykonywania czynności w pracy spółka. W związku z tym w celu zapewnienia maksymalnej efektywności organizacyjnej w komunikacji i w świadczeniu usług wiadomości przesyłane do naszych skrzynek pocztowych mogą być znane i przez odbiorcę, również przez inne osoby należące do organizacji FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Wysyłając e-maile na adresy e-mail wskazane na naszych stronach użytkownik oświadcza, że ​​przeczytał i zaakceptował warunki leczenia zawarte w niniejszej polityce.

DANE DOSTARCZONE GŁÓWNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA I OPCJONALNOŚĆ DOSTAWY
Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie obejmuje późniejsze nabycie adresu nadawcy, niezbędne do odpowiedzi na wnioski, a także do wszelkie inne dane osobowe zawarte w transmisji.
Oprócz danych określonych dla danych nawigacyjnych, użytkownik może podać dane osobowe zawarte w pliku zwrócić się do Gwaranta lub wskazać w kontaktach z Urzędem, aby poprosić o przesłanie materiału
informacje lub inna komunikacja. Niedostarczenie go może spowodować niemożność dostać to, co jest wymagane. Dla kompletności należy pamiętać, że w niektórych przypadkach (nie zwykły obiekt zarządzanie tą stroną) Urząd może żądać wiadomości i informacji zgodnie z wyżej wymienionym prawem, ai celów kontroli przetwarzania danych osobowych. W tych przypadkach odpowiedź jest obowiązkowa pod groźbą kary sankcja administracyjna.

NEWSLETTER
Dane zebrane przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zostaną wykorzystane do przesłania pocztą elektroniczną, ofert, ofert handlowych lub różnego rodzaju komunikatów związanych z ich działalnością. Subskrybując usługa biuletynu, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie poufnych danych do tych celów powyżej, przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Bułgaria, udziela użytkownikowi możliwość modyfikacji, aktualizacji lub usunięcia danych w dowolnym czasie, informując o tym będzie przez e-mail do: info@diamondaffiliationbc.com wszelkie anulowanie z usługi biuletyn można składać bezpośrednio w Internecie, stosując odpowiednią procedurę.

LINKI
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD nie ponosi odpowiedzialności za materiały stworzone lub opublikowane przez osoby trzecie, z którymi ma stronę link www.diamondaffiliationbc.com. Ci, którzy zdecydują się odwiedzić witrynę połączoną z witryną www.diamondaffiliationbc.com, robią to na własne ryzyko, przyjmując odpowiedzialność za podjęcie wszelkich niezbędnych środków przeciwko wirusom lub innym destrukcyjnym elementom. Połączenie z innymi witrynami nie oznacza, że ​​firma FRECUO BUSINESS COMPANY LTD jest sponsorem lub jest powiązana z podmiotami, które świadczą usługi opisane na tych stronach.

WYKORZYSTANIE WITRYNY PRZEZ NIEMOWLĘCE LATA 18
Użytkownik, który nie ukończył jeszcze 18 lat, może swobodnie korzystać z naszego serwisu. Czego nie można zrobić, to skorzystać z usług, które wymagają rejestracji lub dostarczenia danych i informacji. Rejestracja i korzystanie z usług udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej www.diamondaffiliationbc.com jest dozwolone wyłącznie osobom powyżej 18 roku życia. Osoby poniżej tego progu wieku nie muszą rejestrować się w witrynach ani korzystać z usług udostępnianych za ich pośrednictwem. , chyba że wcześniej uzyskano zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

COOKIES
Jak zwykle na wszystkich stronach, ta strona używa również plików cookie, małych plików tekstowych, które
pozwalają zachować informacje o preferencjach odwiedzających, aby poprawić funkcjonalność strony, w celu uproszczenia nawigacji poprzez automatyzację procedur (np. logowanie, język strony) i analiza korzystania z witryny.
Pliki cookie sesji są niezbędne do rozróżnienia podłączonych użytkowników i są dla nich przydatne w celu uniknięcia sytuacji, w której żądana funkcja może zostać przekazana niewłaściwemu użytkownikowi, a także do celów bezpieczeństwo w celu zapobiegania cyberatakom na stronie. Pliki cookie sesji nie zawierają danych
osobiste i ostatnie tylko dla bieżącej sesji, tj. do momentu zamknięcia przeglądarki. Dla nich nie zgoda jest potrzebna.
Funkcjonalność plików cookie wykorzystywanych przez witrynę jest bezwzględnie konieczna do korzystania z witryny, w szczególności są powiązane z wyraźnym żądaniem funkcjonalności przez użytkownika (np Zaloguj się), dla których nie jest wymagana żadna zgoda.
Statystyczne pliki cookie służą do opracowania statystycznych analiz dotyczących sposobu nawigacji użytkowników.
wyniki tych analiz są wykorzystywane anonimowo i wyłącznie do celów statystycznych, wyłącznie jeżeli
usługodawca używa plików cookie w związku z używaną przeglądarką lub innymi używanymi urządzeniami
przeglądaj stronę. Witryna korzysta z usług stron trzecich, które samodzielnie mogą instalować własne
ciasteczka.
Korzystając z witryny, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie.
Wyłączanie plików cookie
Pliki cookie są połączone z używaną przeglądarką i MOŻNA BEZPOŚREDNIO ZOSTAĆ WYŁĄCZONE BROWSER, odmawiając / wycofując zgodę na wykorzystanie plików cookie. Należy o tym pamiętać wyłączenie plików cookie może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji witryny Sama.
Instrukcje wyłączania plików cookie można znaleźć na następujących stronach internetowych:
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera – Apple safari
Zewnętrzne pliki cookie służące do profilowania Służą do tworzenia profilu użytkownika w celu wysyłania komunikatów komercyjnych zgodnie z ich preferencjami objawia się podczas wizyty na stronie lub poprawy zakupów i przeglądania. Są ciasteczkami stron trzecich, które zostały wysłane przez firmy trzecie. Te pliki cookie pozwalają nam oferować nasze propozycje na innych witrynach powiązanych (retargeting). W przypadku plików cookie stron trzecich, CITEL GROUP nie ma kontroli informacji dostarczanych przez plik cookie i nie ma dostępu do tych danych, jest to kontrolowana informacja całkowicie przez firmy zewnętrzne zgodnie z opisem w odpowiednich politykach prywatności.
AWIN - https://www.awin.com/it/information-legals
TRANSAKCJA - https://www.transactionale.com/term

SPECYFIKACJA METODY PRZETWARZANIA
Dane osobowe są przetwarzane za pomocą automatycznych narzędzi przez czas niezbędny do osiągnięcia cele, dla których zostały zebrane. Szczególne środki bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec utracie
dane, nielegalne lub nieprawidłowe użycie i nieautoryzowany dostęp.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Ta strona przetwarza dane użytkowników w sposób zgodny z prawem i prawidłowy, przyjmując odpowiednie środki zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, przy użyciu metod organizacja i logika ściśle związane ze wskazanymi celami. Oprócz właściciela, w niektórych przypadkach mogą mieć dostęp do kategorii danych pracowników zaangażowanych w organizację strony (osobowych administratorzy, komercyjni, marketingowi, prawni, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (np. zewnętrzni dostawcy usług technicznych, dostawcy poczty, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacja).

SPECYFIKACJA CELÓW LECZENIA
Dane osobowe ujawnione spontanicznie przez użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu właściwe i ściśle związane z każdą zamówioną i używaną usługą. We wszystkich przypadkach, w których FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zamierzała wykorzystać dostarczone dane do celów innych niż te lub inne
dane, które zostały specjalnie zebrane, poinformują osobę, której dane dotyczą, o tym, aby udzielił wyraźnej zgody i konkretna zgoda na dodatkowe zabiegi, które zamierza przeprowadzić. We wszystkich przypadkach udostępniania danych osobistych za pośrednictwem naszych stron, to samo można wykorzystać do celów przeprowadzania analiz badania ekonomiczne, statystyczne i rynkowe. Jednak ta obróbka zawsze odbywa się wyłącznie przetwarzając dane anonimowo i zbiorczo, nie wiążąc nigdy informacje przetwarzane z indywidualnymi danymi osobowymi zainteresowanych stron.

KOMUNIKACJA I DYFUZJA
Bez uszczerbku dla informacji przekazywanych zgodnie z obowiązkami prawnymi, można wykorzystać dane osobowe uświadomić:
· spółki należące do FRECUO BUSINESS COMPANY LTD jako wspólnicy
· firmy, które dostarczają określone usługi dostawcze do FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, takie jak reklama
przykład, firmy i firmy świadczące usługi i doradztwo, z których firma FRECUO BUSINESS COMPANY LTD tak zastosowania
· agentów sprzedaży należących do sieci sprzedaży FRECUO BUSINESS COMPANY LTD W każdym razie spośród przyjętych środków bezpieczeństwa, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, w obecności niezbędne warunki wstępne, przewiduje, że wyznaczenie jest odpowiedzialne za leczenie ich czynników i usługodawców, którzy mają dostęp do danych osobowych ze względu na swoją działalność. Dane nie są zwykle podlega rozpowszechnianiu.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH
Podmioty, do których odnoszą się dane osobowe, mają w każdej chwili prawo do uzyskania potwierdzenia o istnieniu lub braku tych samych danych oraz o ich zawartości i pochodzeniu, weryfikuje ich dokładność lub wniosek o integrację lub aktualizację lub korektę zgodnie z ustawą o ochronie dane osobowe Republiki Bułgarii oraz w ramach GDPR. Składają się z:
1. Prawo do otrzymania informacji
2. Prawo dostępu
3. Prawo do poprawiania
4. Prawo do anulowania
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
6. Prawo do przekazywania danych
7. Prawo do sprzeciwu
8. Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.
Każde z wyżej wymienionych uprawnień jest poparte odpowiednimi procedurami w zakresie FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, które pozwalają na wykonywanie niezbędnych czynności na warunkach wskazanych w PKBR.
Warunki te są przedstawione w poniższej tabeli - Warunki dotyczące wniosku podmiotu danych.

Żądanie osoby, której dane dotyczą

Warunki korzystania

Prawo do otrzymania informacji

W momencie gromadzenia danych (jeśli były
dostarczone przez osobę, której dane dotyczą) lub w ciągu jednego miesiąca
(jeśli nie zostały dostarczone przez osobę, której dane dotyczą)

Prawo dostępu

Jeden miesiąc

Prawo do poprawiania

Jeden miesiąc

Prawo do anulowania

Bez nieuzasadnionych opóźnień

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Bez nieuzasadnionych opóźnień

Prawo do przesyłania danych

Jeden miesiąc

Prawo do sprzeciwu

Po otrzymaniu sprzeciwu

Prawa związane z procesem decyzyjnym
zautomatyzowane i profilujące

niezdefiniowane

Zgodnie z tym samym artykułem powyższej ustawy, masz prawo żądać anulowania, przekształcenie w anonimową formę lub zablokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także przeciwstawienie się każdemu przypadku, z uzasadnionych przyczyn, na ich traktowanie. Wnioski należy kierować do: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Bułgaria.

Niniejszy dokument, opublikowany pod tym adresem, stanowi "Politykę prywatności" niniejszej witryny i może być podlega wszelkim aktualizacjom.