ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατεβάστε το έγγραφο

Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.diamondaffiliation.com, σέβεται το
ιδιωτικότητα των επισκεπτών της. Αυτή η σελίδα περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης της τοποθεσίας σε σχέση με επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που τη διαβουλεύονται.
Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμο της
Της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κοινότητας (ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα n.679/2016, GDPR) και τις επακόλουθες τροποποιήσεις, ο ιστότοπος αυτός σέβεται και προστατεύει ως εκ τούτου την εμπιστευτικότητατων επισκεπτών και των χρηστών, θέτοντας σε εφαρμογή κάθε δυνατή και αναλογική προσπάθεια να μην προκληθεί βλάβητα δικαιώματα των χρηστών που αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες web της FRECUO BUSINESS COMPANY LTDπροσβάσιμο ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση: https://www.diamondaffiliationbc.com/.

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο αυτού του ιστότοπου και είναιισχύει για τους επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου. Δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω διαφόρων καναλιώναπό αυτόν τον ιστότοπο, δεν ισχύει για άλλους ιστότοπους που μπορούν να συμβουλευτούν το χρήστη μέσω τουκατάλληλους συνδέσμους και, ως εκ τούτου, δεν είναι υπεύθυνος με κανέναν τρόπο. Ο σκοπός των πληροφοριώνη προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι να παρέχει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπος καιπώς τα χρησιμοποιείτε.

Νομική βάση της επεξεργασίας
Αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται δεδομένα βάσει συγκατάθεσης. Χρησιμοποιώντας ή συμβουλεύοντας αυτόν τον ιστό i οι επισκέπτες και οι χρήστες εγκρίνουν ρητά αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και συναινέσουν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους σε σχέση με τις μεθόδους και τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης σε τρίτους, εάν είναι απαραίτητο για την παροχή μιας υπηρεσίας.
Η παροχή δεδομένων και συνεπώς η συναίνεση για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων είναι προαιρετική, Μπορείτε να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας και μπορεί να ανακαλέσετε μια συναίνεση που έχετε ήδη παράσχει ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: info@diamondaffiliationbc.com
Από τις 25 Μαΐου 2018 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του GDPR), αυτός ο ιστότοπος θα αντιμετωπίσει ορισμένους δεδομένων που βασίζονται στα θεμιτά συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η διαβούλευση με τον συγκεκριμένο ιστότοπο καθορίζει ότι μπορούν να διεκπεραιώνονται δεδομένα σχετικά με αναγνωρισμένα πρόσωπα ή αναγνωρίσιμα. Ο "ιδιοκτήτης" της επεξεργασίας τους είναι: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο επεξεργάζονται στο κέντρο δεδομένων του soc. Affiliationsoftware που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων, την επεξεργασία τους για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, βρίσκεται στο χώρο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Πρόγραμμα και ενεργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα δεδομένα διαχειρίζονται μόνο το προσωπικό ο τεχνικός του Γραφείου που είναι επιφορτισμένος με τη μεταποίηση ή οι υπεύθυνοι για την περιστασιακή λειτουργία του συντήρησης. Δεν γνωστοποιούνται ή διαδίδονται δεδομένα που προέρχονται από την υπηρεσία ιστού. Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες που στέλνουν αιτήματα για ενημερωτικό υλικό (ενημερωτικά δελτία, έγγραφα, απαντήσεις σε ερωτήματα κ.λπ.) χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή της παροχής που ζητήθηκαν και για την οποία τους διαβιβάζεται τρίτους μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τον σκοπό αυτό.
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να μοιράζεται μερικά από τα δεδομένα που συλλέγονται με υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός της περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα με το Google, το Facebook και τη Microsoft (LinkedIn) μέσω των κοινωνικών προσθηκών και του Υπηρεσία Google Analytics. Η μεταφορά επιτρέπεται βάσει ειδικών αποφάσεων της ΕΕ και του Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως της απόφασης 1250/2016 (Privacy Shield – βλ σελίδα πληροφοριών της ιταλικής αρχής προστασίας δεδομένων), για την οποία δεν απαιτείται περαιτέρω συναίνεση. Οι παραπάνω εταιρείες εγγυώνται την προσκόλλησή τους στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Η περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο καθορίζει την αυτόματη ενεργοποίηση των διαδικασιών που αποκτάτε, στο κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, μερικά προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι σιωπηρή στη χρήση των πρωτοκόλλων της Διαδικτυακή επικοινωνία. Αυτές είναι οι πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετίζονται με εντοπίστηκαν ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά τα οποία, λόγω της φύσεώς τους, θα μπορούσαν επίσης να τύχουν επεξεργασίας και ενώσεις με δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, επιτρέποντας την αναγνώριση των χρηστών. Σε αυτήν την κατηγορία δεδομένων οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που χρησιμοποιούνται είναι παραδείγματα συνδεθείτε με τον ιστότοπο, τις διευθύνσεις στο URI (Uniform Resource Identifier) ​​σημειώνοντας τους απαιτούμενους πόρους, το χρονοδιάγραμμα του αιτήματος, της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον εξυπηρετητή, του μεγέθους του αρχείου που ελήφθη στο απόκριση, ο αριθμητικός κώδικας που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης που δίνεται από τον διακομιστή και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη. Όλα αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του να αποκτήσετε ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και να ελέγξετε την ορθή λειτουργία του, με άμεση ακύρωση μετά από επεξεργασία. Τα δεδομένα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών εγκλημάτων πληροφορικής κατά του χώρου: εκτός από αυτό ενδεχομένως, τα δεδομένα σχετικά με τις επαφές στο διαδίκτυο δεν υφίστανται για περισσότερο από επτά ημέρες.

ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για την πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που παρέχει η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, μέσω του ιστοτόπου και των εφαρμογών της, μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη, σύμφωνα με το είδος υπηρεσίας, προσωπικά δεδομένα και αναγνωριστικά στοιχεία όπως, για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση του κατοικία / κατοικία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερομηνία γέννησης, ΦΠΑ κ.λπ. Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες δεν πρόκειται ποτέ σε καμία περίπτωση ζήτησε από τον ενδιαφερόμενο να απελευθερώσει ευαίσθητα δεδομένα (όπως εκείνα που σχετίζονται με την αποκάλυψη φυλετική και εθνοτική καταγωγή, θρησκευτικές, φιλοσοφικές, πολιτικές πεποιθήσεις, κατάσταση υγείας, σεξουαλική ζωή, κ.λπ.) ή δικαστικές (δεδομένα σχετικά με το ποινικό μητρώο ή σχετικά με το καθεστώς του κατηγορουμένου ή ύποπτου, κ.λπ.).
Ο χρήστης μπορεί να παράσχει οικειοθελώς τα προσωπικά του δεδομένα μέσω δύο βασικών τρόπων:
- η σύνταξη κατάλληλων εντύπων ιστού περιλαμβάνει την απόκτηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων της όλα τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί οικειοθελώς από τον χρήστη και η επακόλουθη θεραπεία σύμφωνα με ό, τι αναφέρονται σε αυτές τις πληροφορίες.
- η αυθόρμητη αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφονται στον ιστότοπο συνεπάγεται την απόκτηση αυτόματη από τη FRECUO BUSINESS COMPANY LTD της διεύθυνσης αποστολέα που απαιτείται να απαντήσει σε αιτήματα, καθώς και σε άλλα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων, που περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Ο τα πλαίσια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν αντιστοιχιστεί στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην τοποθεσία και σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του https://www.diamondaffiliationbc.com/, δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα ακόμη και όταν ονομάζονται και / ή το επώνυμο φυσικού προσώπου και ανήκουν στην επιχειρηματική οργάνωση της FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, με πρωταρχικό σκοπό να επιτρέπεται η διεξαγωγή εργασιακών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό της εταιρείας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη οργανωτική αποτελεσματικότητα στις επικοινωνίες και στην παροχή υπηρεσιών, τα μηνύματα που διαβιβάζονται στα ηλεκτρονικά μας κουτιά μπορούν να είναι καθώς και από τον παραλήπτη, και από άλλα πρόσωπα που ανήκουν στην οργάνωση της FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφονται στους ιστότοπους του χρήστη δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους θεραπείας που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προαιρετική, ρητή και εθελούσια αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο περιλαμβάνει την την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, που είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και σε οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στη μετάδοση.
Εκτός από αυτό που καθορίζεται για δεδομένα πλοήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο να ζητήσει έντυπα στον Εγγυητή ή να αναφέρει σε επαφές με το Γραφείο να ζητήσει την αποστολή υλικού πληροφορίες ή άλλες επικοινωνίες. Η παράλειψη παροχής μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία πάρτε ό, τι απαιτείται. Για λόγους πληρότητας, πρέπει να θυμόμαστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (όχι το συνηθισμένο αντικείμενο διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας) η Αρχή μπορεί να ζητήσει νέα και πληροφορίες σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, αϊ τους σκοπούς του ελέγχου της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις αυτές, η απάντηση είναι υποχρεωτική υπό την επιβολή κυρώσεων διοικητική κύρωση.

NEWSLETTER
Τα στοιχεία που συλλέγονται από την FRECUO BUSINESS COMPANY LTD θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσφορών, εμπορικών προτάσεων ή επικοινωνιών διαφόρων ειδών που σχετίζονται με την επιχείρησή τους. Εγγραφείτε στο υπηρεσία ενημέρωσης, ο χρήστης συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς ανωτέρω, από την FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Βουλγαρία, χορηγεί στον χρήστη το τη δυνατότητα να τροποποιείτε, να ενημερώνετε ή να διαγράφετε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τα σχετικά θα στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@diamondaffiliationbc.com οποιαδήποτε ακύρωση από την υπηρεσία ενημερωτικό δελτίο μπορεί να γίνει απευθείας μέσω της κατάλληλης διαδικασίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα υλικά που δημιουργούνται ή δημοσιεύονται από τρίτους με τους οποίους ο ιστότοπος www.diamondaffiliationbc.com έχει έναν σύνδεσμο. Ποιος αποφασίζει να επισκεφθεί ένας δικτυακός τόπος που συνδέεται με τον ιστότοπο www.diamondaffiliationbc.com το πράττει με δική σας ευθύνη, υποθέτοντας το βάρος του λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά των ιών ή άλλων καταστρεπτικών στοιχείων. Η σύνδεση με άλλους ιστότοπους
δεν σημαίνει ότι η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD χορηγεί ή συνδέεται με τις οντότητες που εκτελούν i
υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτές τις τοποθεσίες.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΙΟΝΟΙ ΧΡΟΝΙΑ 18
Ο χρήστης που δεν έχει ακόμη 18 ετών μπορεί ελεύθερα να πλοηγηθεί στη δική μας. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή ή παροχή δεδομένων και πληροφοριών. Η εγγραφή είναι
η χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.diamondaffiliationbc.com επιτρέπεται
μόνο στην ηλικία των 18 ετών. Κανείς κάτω από αυτό το όριο ηλικίας δεν πρέπει να εγγραφεί στις εγκαταστάσεις, ούτε να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών, εκτός εάν έχει προηγουμένως λάβει την συγκατάθεση ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα.

COOKIES
Όπως συνηθίζεται σε όλους τους ιστότοπους, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης cookies, μικρά αρχεία κειμένου που σας επιτρέπουν να κρατήσετε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, για να βελτιώσετε τη λειτουργικότητα για την απλοποίηση της πλοήγησης αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες (π.χ. Σύνδεση, γλώσσα ιστότοπου) και για την ανάλυση της χρήσης του τόπου.
Τα cookie περιόδου σύνδεσης είναι απαραίτητα για τη διάκριση μεταξύ των συνδεδεμένων χρηστών και είναι χρήσιμα για να αποφευχθεί η παροχή μιας ζητούμενης δυνατότητας σε λάθος χρήστη, καθώς και για σκοπούς ασφάλειας για την πρόληψη επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Τα cookie περιόδου σύνδεσης δεν περιέχουν δεδομένα προσωπική και τελευταία μόνο για την τρέχουσα συνεδρία, δηλαδή μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Γιατί όχι απαιτείται συγκατάθεση.
Τα cookies λειτουργικότητας που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπου, στο συγκεκριμένα συνδέονται με ρητή αίτηση για λειτουργικότητα από τον χρήστη (όπως το Login), για τις οποίες δεν απαιτείται συναίνεση.
Τα στατιστικά cookies χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία στατιστικών αναλύσεων σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης των χρηστών. Ο τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων χρησιμοποιούνται ανώνυμα και αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς μόνο εάν το ο πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί cookies σε σύνδεση με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται ή σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για περιηγηθείτε στον ιστότοπο. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ορισμένες υπηρεσίες τρίτου μέρους οι οποίες, ανεξάρτητα, μπορούν να εγκαταστήσουν τις δικές τους cookies.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, ο επισκέπτης ρητά συμφωνεί με τη χρήση cookie.
Απενεργοποίηση των cookies Τα cookies συνδέονται με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ  BROWSER, απορρίπτοντας / αποσύροντας συγκατάθεση για τη χρήση cookies. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτόη απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να εμποδίσει τη σωστή χρήση ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπου η ίδια. Οι οδηγίες για την απενεργοποίηση των cookies μπορούν να βρεθούν στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Όπερα – Apple Safari
Μπισκότα δημιουργίας προφίλ τρίτου μέρους
Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του προφίλ του χρήστη με σκοπό την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους που εκδηλώθηκαν κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο ή για να βελτιώσουν την εμπειρία αγορών και περιήγησης. Είναι cookies του τρίτους όσοι αποστέλλονται από τρίτες εταιρείες. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να προσφέρουμε τις προτάσεις μας σε άλλους συνδεδεμένους ιστότοπους (επαναπροσανατολισμού). Στα cookie τρίτων, η CITEL GROUP δεν έχει κανένα έλεγχο των πληροφοριών που παρέχει το cookie και δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, είναι ελεγχόμενες πληροφορίες από τρίτες εταιρείες όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου.
AWIN - https://www.awin.com/it/information-legals
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - https://www.transactionale.com/term

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα εργαλεία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Εφαρμόζονται ειδικά μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη της απώλειας δεδομένα, παράνομη ή εσφαλμένη χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με νόμιμο και σωστό τρόπο, υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα ασφάλεια για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται μέσω εργαλείων πληροφορικής και / ή τηλεματικής, χρησιμοποιώντας μεθόδους οργανωτική και λογική που συνδέονται στενά με τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Εκτός από τον ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις κατηγορίες δεδομένων των εργαζομένων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ιστότοπου (προσωπικά διοικητικά, εμπορικά, εμπορικά, νομικά, διαχειριστές συστημάτων) ή εξωτερικά θέματα (όπως π.χ. προμηθευτές τεχνικών υπηρεσιών τρίτων μερών, μεταφορείς ταχυδρομείου, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, οργανισμοί επικοινωνίας).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τα προσωπικά δεδομένα που απελευθερώνονται αυθόρμητα από τον χρήστη θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό κατάλληλη και αυστηρά σχετική με κάθε υπηρεσία που ζητήθηκε και χρησιμοποιήθηκε. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες το FRECUO BUSINESS COMPANY LTD προοριζόταν να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που παρασχέθηκαν για σκοπούς διαφορετικούς ή διαφορετικούς από εκείνους για των οποίων τα δεδομένα έχουν συλλεγεί ειδικά, θα ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων ζητώντας του να εκφράσει ρητά και ειδική συγκατάθεση για τις πρόσθετες θεραπείες που σκοπεύει να πραγματοποιήσει. Σε όλες τις περιπτώσεις παροχής δεδομένων μέσω των ιστότοπων μας, το ίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αναλύσεων οικονομικές, στατιστικές και έρευνες αγοράς. Ωστόσο, αυτή η θεραπεία πραγματοποιείται πάντα αποκλειστικά με επεξεργασία δεδομένων ανώνυμα και σε συνολική βάση, χωρίς ποτέ να συνδέονται με το πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία με τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων μερών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων που γίνονται σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα να γνωρίζουν:
· εταιρείες που ανήκουν στην FRECUO BUSINESS COMPANY LTD ως συνεργάτες
· εταιρείες που προμηθεύουν συγκεκριμένες υπηρεσίες προμήθειας στην FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, όπως π.χ. παραδείγματος χάριν, εταιρείες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και συμβουλών από τις οποίες η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD ναι χρήσεις
· αντιπρόσωποι πωλήσεων που ανήκουν στο δίκτυο πωλήσεων της FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ των μέτρων ασφαλείας που εγκρίθηκαν, η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD παρουσία του προϋποθέτει ότι ο ορισμός είναι υπεύθυνος για τη μεταχείριση των αντιπροσώπων του και
οι πάροχοι υπηρεσιών που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα λόγω της δραστηριότητάς τους. Τα δεδομένα δεν είναι υπόκεινται κανονικά στη διάδος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λάβουν επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη των ίδιων δεδομένων και να γνωρίζει το περιεχόμενό και την προέλευσή του, να εξακριβώσει την ακρίβειά του ή να ζητήσουν ολοκλήρωση ή ενημέρωση ή διόρθωση σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του τα προσωπικά δεδομένα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του GDPR. Αποτελούνται από:
1. Το δικαίωμα ενημέρωσης
2. Το δικαίωμα πρόσβασης
3. Το δικαίωμα να διορθωθεί
4. Το δικαίωμα ακύρωσης
5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
6. Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων
7. Το δικαίωμα αντίρρησης
8. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ.
Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματα υποστηρίζεται από κατάλληλες διαδικασίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή των αναγκαίων πράξεων με τους όρους που αναφέρονται στο ΑΕγχΠΠ.
Οι όροι αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα - Όροι για το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων.

Αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων

όροι

Το δικαίωμα ενημέρωσης

Τη στιγμή της συλλογής δεδομένων (αν ήταν
που παρέχεται από το υποκείμενο των δεδομένων) ή εντός ενός μηνός
(αν δεν παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων)

Το δικαίωμα πρόσβασης

 Ένα μήνα

Το δικαίωμα να διορθωθεί

Ένα μήνα

Το δικαίωμα ακύρωσης

Χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

 Χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις

Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

Ένα μήνα

Το δικαίωμα να αντιταχθεί

Μόλις λάβετε αντιρρήσεις

Δικαιώματα σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αυτοματοποιημένο και προφίλ

απροσδιόριστος

 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του προαναφερθέντος νόμου, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ακύρωση τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή την παρεμπόδιση των δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, καθώς και να αντιταχθούν σε κάθε μία από αυτές περίπτωση, για νόμιμους λόγους, στη μεταχείρισή τους. Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στην: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Βουλγαρία.

Αυτό το έγγραφο, που δημοσιεύεται στη διεύθυνση, αποτελεί την "Πολιτική Απορρήτου" αυτού του ιστότοπου και μπορεί να είναι υπόκεινται σε τυχόν ενημερώσεις.